BIBLIOTEKA


Pozycja osiągalna poprzez czytelnie naukowe;

Pozycja o charakterze komercyjnym, niejawnym;

Pozycja udostępniona do ściągnięcia;


T. Michałowski
Cięgnowe przeprawy mostowe w Południowej Polsce,
rozdział w monografii Konstrukcje mostowe, metalowe i drewniane, - kształtowanie, ocena stanu technicznego wybranych elementów i obiektów budowlanych, Politechnika Krakowska, Kraków 2020, 75÷100;

A. Flaga, T. Michałowski
An analysis of the susceptibility of different light footbridges to wind effects,
rozdział w monografii Environmental effects on buildings, structures and people - investigations, studies, applications, Politechnika Krakowska, Kraków 2016, 87÷104;

A. Flaga, M. Pańtak, T. Michałowski
Examination of own human comfort criteria for footbridges in case of wind-induced vibrations,
rozdział w monografii Environmental effects on buildings, structures and people - investigations, studies, applications, Politechnika Krakowska, Kraków 2016, 271÷284;


T. Michałowski
Problemy eksploatacji kładek dla pieszych w południowej Polsce,
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 59 (3 / 2012 / IV), 419÷426;

T. Michałowski
Operating systems of footbridges in southern Poland,
Proc. of 58th Annual Scientific Conference Krynica 2012;


A. Flaga, M. Pańtak, T. Michałowski
Examination of own human comfort criteria fo footbridges in case of wind-induced vibrations,
Proc. of Third International Conference Footbridge 2008, Footbridges for urban renewal, Porto 2008;
022.pdf 889 kB

T. Michałowski, A. Flaga,
Analiza podatności aerodynamicznej różnych mostów dla pieszych,
Inżynieria i Budownictwo 12/2006, 673÷676;

T. Michałowski
Untypical steel arch - wind load,
Proc. of the XIth International Conference on Metal Structures Rzeszów, Progress in Steel, Composite and Aluminium Structures, 364÷365,
Balkema, Taylor&Francis, London 2006;
(w księdze konferencyjnej umieszczono jedynie streszczenia referatów, pełne wersje znalazły się na dołączonym CD);
020.pdf 1 780 kB (referat)
019.pdf 540 kB (streszczenie)


A. Flaga, T. Michałowski
Charakterystyki dynamiczne kładek dla pieszych,
Konferencja Naukowa Zagadnienia Stanów Granicznych Konstrukcji Stalowych, 45÷52, Politechnika Krakowska, Kraków 2004;
018.pdf 340 kB

T. Michałowski
Małopolskie kładki linowe,
Czasopismo Techniczne 98-101/2003, 25÷30;
017.pdf 1 640 kB

A. Flaga, T. Michałowski
Aerodynamika lekkich kładek dla pieszych,
Projektowanie, budowa i estetyka kładek dla pieszych, 215÷238, Politechnika Krakowska, Monografia, Kraków 2003;
016.pdf 730 kB

G. Bosak, A. Flaga, T. Michałowski
Study of aerodynamical behaviour and serviceability limit state of suspension footbridges under wind action,
Prep. of the Wind Science and Engineering Research Center at Texas Tech University, vol. 2, 1587÷1594, Lubbock 2003;
015.pdf 265 kB

G. Bosak, A. Flaga, T. Michałowski
Raport końcowy z obliczeń aerodynamicznych kładki dla pieszych w Katowicach,
Politechnika Krakowska, Kraków 2002÷03;
(raport z obliczeń przygotowany na zlecenie Mostów Katowice);

T. Michałowski
Analiza aerodynamiczna sztywności przestrzennej lekkich stalowych kładek dla pieszych;
Rozprawa Doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2002;
(obrona 4 XII 2002);

G. Bosak, A. Flaga, T. Michałowski
Comparison of horizontal and torsional stiffenesses of light footbridge under wind action,
Proc. of International Conference Footbridge 2002, Design and dynamic behaviour of footbridges, Paris 2002;
(referat wygłoszony, ale niezamieszczony w materiałach pokonferencyjnych);
012.pdf 330 kB

G. Bosak, A. Flaga, T. Michałowski
Study of aerodynamical behaviour of suspension footbridges against wind load,
Proc. of 3rd East European Conference on Wind Engineering, 76÷80, Kiev 2002;
011.pdf 230 kB

G. Bosak, A. Flaga, T. Michałowski
Modelowanie wzbudzenia wirowego przęseł mostów podwieszonych i wiszących,
Materiały III Ogólnopolskiego sympozjum Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi, 13÷20, Politechnika Lubelska, Lublin 2001;
010.pdf 210 kB

J. Bęc, E. Błazik-Borowa, G. Bosak, A. Flaga, T. Michałowski, J. Podgórski
Aerodynamika mostu im. H. Sucharskiego w Gdańsku,
Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi, 29÷36, Politechnika Lubelska, Lublin 2001;
009.pdf 565 kB

J. Bęc, E. Błazik-Borowa, G. Bosak, A. Flaga, T. Michałowski, J. Podgórski
Kompleksowe obliczenia aerodynamiczne mostu podwieszonego ciągu Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, Politechnika Lubelska, Lublin 2001;
(raport z obliczeń przygotowany na zlecenie Mostostalu Warszawa);


J. Bęc, E. Błazik-Borowa, G. Bosak, A. Flaga, T. Lipecki, T. Michałowski, J. Podgórski
Kompleksowe obliczenia aerodynamiczne mostu podwieszonego im. H. Sucharskiego w Gdańsku,
Politechnika Lubelska we współpracy z Politechniką Wrocławską, Lublin-Wrocław 2000;
(raport z obliczeń przygotowany na zlecenie Transprojektu Gdańsk);

G. Bosak, A. Flaga, T. Michałowski Study of aerodynamical behaviour of different types of light footbridges against wind load,
Proc. of 4th Conference Bluff Body and its Applications; Bochum 2000;
(referat wygłoszony, ale niezamieszczony w materiałach pokonferencyjnych);
006.pdf 165 kB

A. Flaga, T. Michałowski
Charakterystyki tłumienia drgań lekkich kładek wiszących i podwieszonych,
Inżynieria i Budownictwo 9/2000, 495÷497;

J. Bęc, A. Flaga, T. Michałowski, J. Podgórski
Charakterystyki dynamiczne lekkich kładek wiszących i podwieszonych,
X Jubileuszowe Sympozjum Dynamiki Konstrukcji,
Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej nr 174, 365÷370, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1999;
004.pdf 295 kB

A. Flaga, T. Michałowski
Aerodynamic stability analisys of footbridge of inclined cable system,
Proc. of 2nd East European Conference on Wind Engineering, 97÷104, Prague 1998;
003.pdf 155 kB

A. Flaga, T. Michałowski
Zagadnienia aerodynamiki cięgien w mostach podwieszonych,
Inżynieria i Budownictwo 6/1997, 316÷321;

A. Flaga, K. Flaga, T. Michałowski
Problemy aerodynamiki mostów podwieszonych i wiszących,
Inżynieria i Budownictwo 9/1996, 508÷516;*Powrót na górę strony.

*2016÷2020
*2011÷2015
*2006÷2010
*2001÷2005
*1995÷2000
*Współautorzy