RODZAJE KŁADEK


W inżynierii budowlanej określenie OBIEKTY MOSTOWE rozumiane jest bardzo szeroko. Są to bowiem nie tylko wszelkiego rodzaju mosty, wiadukty czy estakady drogowe, kolejowe i tramwajowe, ale także kładki dla pieszych, wraz ze schodami i pochylniami w ciągach dla pieszych, czy też ścieżkach rowerowych; przepusty cieków wodnych, przejazdy i przejścia, a nawet płytkie tunele pod ciągami komunikacyjnymi. Zaliczane tu są także mury oporowe, utrzymujące nasypy ciągów komunikacyjnych.


Strona niniejsza poświęcona jest tylko kładkom na południu Polski; z tego tylko kładkom o konstrukcji prętowo-cięgnowej. Czym różni się kładka od mostu, czym są kładki prętowo-cięgnowe i jakie rozwiązania konstrukcyjne głównych elementów są stosowane, można się dowiedzieć z menu po prawej stronie.

*Kładka czy most?
*Omawiane kładki
*Pylony
*Cięgna
*Przęsła