KONTAKT


  • NIE WYRĘCZAM NIKOGO W POSZUKIWANIU LITERATURY I NIE PODAJĘ VIA MEJL WIĘCEJ ŹRÓDEŁ, WSZYSTKO JEST W STUDENCKIM FAQ;
  • NIE WYSYŁAM ŻADNYCH PROJEKTÓW ANI PRZYKŁADÓW OBLICZENIOWYCH;
  • NIE WYMYŚLAM TEŻ TEMATÓW PRAC;
  • JEŚLI CHCESZ UŻYĆ W SWOJEJ PRACY DYPLOMOWEJ INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE, TO PODAJ W SWOIM WYKAZIE LITERATURY DWIE POZYCJE:
    • T. Michałowski, Analiza aerodynamiczna sztywności przestrzennej lekkich stalowych kładek dla pieszych; Rozprawa Doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2002;
    • T. Michałowski, Problemy eksploatacji kładek dla pieszych w południowej Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 59 (3 / 2012 / IV), 419÷426;
W PRZECIWNYM WYPADKU DOPUŚCISZ SIĘ KRADZIEŻY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

*Mejl