PRACE


EKSPERTYZA KŁADKI DLA PIESZYCH W BOCHNI, 2006;

W roku 2006 byłem członkiem 2-osobowego zespołu, opracowującego ekspertyzę kładki dla pieszych w Bochni. Kładka, po prawie 50 latach użytkowania, wykazywała liczne uszkodzenia: pęknięcia pylonów nośnych, poluzowanie naciągu lin i ich niefachowe połączenie, deformacje przęsła.

Zdjęcie Autor


MOSTY NA AUTOSTRADZIE A4 KOŁO PŁAWNIOWIC, 2003;

W roku 2003 przeprowadziłem obliczenia związane z nasuwaniem dwu mostów na autostradzie A4; nad linią kolejową (most stalowy) i nad Kanałem Gliwickim (most zespolony). Zakres obliczeń obejmował ustalenie rozmieszczenia podpór tymczasowych i ilości teflonowych łożysk ślizgowych.

Zdjęcia Autor
KŁADKA DLA PIESZYCH W KATOWICACH, 2002÷03;
kładka nad ciągiem Trasy Średnicowej.

W latach 2002÷2003 byłem członkiem 5-osobowego zespołu, zajmującego się szczegółowymi obliczeniami dynamicznymi i aerodynamicznymi kładki. Zleceniodawcą były Mosty Katowice. Zakres opracowania obejmował statyczne i dynamiczne działanie wiatru na konstrukcję, wraz z wyznaczeniem współczynników aerodynamicznych. Moją część stanowiło modelowanie numeryczne kładki, obliczenia statyczne i dynamiczne, oraz obliczanie naprężeń wywołanych drganiami.

Zdjęcie Autor


MOST SIEKIERKOWSKI W WARSZAWIE, 2001;
most w ciągu Trasy Siekierkowskiej.

W roku 2001 byłem członkiem 6-osobowego zespołu, zajmującego się szczegółowymi obliczeniami dynamicznymi i aerodynamicznymi mostu. Zleceniodawcą był Mostostal Warszawa. Zakres opracowania obejmował statyczne i dynamiczne działanie wiatru na konstrukcję. Moją część stanowiło oszacowanie wzbudzenia wirowego przęsła i want, obliczenie naprężeń wywołanych drganiami i obliczenia zmęczeniowe.

Zdjęcie udostepnione przez stronę Mostostal Warszawa


MOST IM. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU, 2000;
Most przez Martwą Wisłę (dawniej Most im. mjr. Henryka Sucharskiego).

W roku 2000 byłem członkiem 7-osobowego zespołu, zajmującego się szczegółowymi obliczeniami dynamicznymi i aerodynamicznymi mostu. Zleceniodawcą był Transprojekt Gdańsk. Zakres opracowania obejmował statyczne i dynamiczne działanie wiatru na konstrukcję. Moją część stanowiło oszacowanie wzbudzenia wirowego przęsła i want, obliczenie naprężeń wywołanych drganiami i obliczenia zmęczeniowe.

Zdjęcie udostepnione przez stronę Trójmiasto


*Powrót na górę strony.

*Bochnia
*Pławniowice
*Katowice
*Warszawa
*Gdańsk