PRZEWODNIK


Strona poświęcona jest kładkom z czterech województw Polski południowo-wschodniej, a to:

  • Małopolskiego (48 kładek);
  • Podkarpackiego (84 kładki);
  • Śląskiego (27 kładek);
  • Świętokrzyskiego (7 kładek);
W chwili obecnej w bazie danych znajduje się łącznie 163 kładki.
Oprócz tego w spisie umieszczono wzmianki o 14 mostach i 2 konstrukcjach kładkopodobnych.
Skrótowo przedstawiono informacje o kładkach z pozostałej części Polski (48 obiektów).
Łącznie baza danych zawiera informacje o 230 konstrukcjach.

*Spis
*Statystyki