PRZEWODNIK


Strona poświęcona jest kładkom z czterech województw Polski południowo-wschodniej, a to:

  • Małopolskiego (53 kładek);
  • Podkarpackiego (84 kładki);
  • Śląskiego (29 kładek);
  • Świętokrzyskiego (7 kładek);
W chwili obecnej w bazie danych znajduje się łącznie 173 kładki.
Oprócz tego w spisie umieszczono wzmianki o 17 mostach i 2 konstrukcjach kładkopodobnych.
Gościem honorowym jest kładka z Ukrainy.
Skrótowo przedstawiono informacje o kładkach z pozostałej części Polski (53 obiekty).
Łącznie baza danych zawiera informacje o 246 konstrukcjach.

*Spis
*Statystyki