ŁĄCZA


Politechnika Krakowska - moja macierzysta uczelnia

Politechnika Lubelska - współpracowałem przy doktoracie

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Krakowski

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Małopolski

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

IABSE, wydawca czasopisma technicznego Structural Engineering International

Miesięcznik dla inżynierów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wydawca kwartalnika Drogi i Mosty

Portal mostowo-drogowy

Portal poświęcony inżynierii mostowej

Angielskojęzyczny portal poświęcony mostownictwu

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Umiejętności

Nauka Polska

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wirtuanla Biblioteka Nauki

BazTech - wyszukiwarka artykułów w czasopismach technicznych

Biblioteka Narodowa


Fotoprzewodnik po mostach wantowych

Forum dyskusyjne poświecone inwestycjom i infrastrukturze

Niniejsza strona


Pomagam Ukrainie

Euroislam

Rzecznik Praw Obywatelskich

Federacja Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Transparency International


Habitat - Fundacja budująca domy mieszkalne

Fundacja Gajusz

Fundacja JiM

Pola Nadziei

Mimo Wszystko - Fundacja Anny Dymnej

Akogo? - Fundacja Ewy Błaszczyk


*Powrót na górę strony.

*Zawodowe
*Hobbystyczne
*Obywatelskie
*Charytatywne