RODZAJE KŁADEK


PRZĘSŁO, po którym odbywa się ruch na moście czy kładce, musi posiadać odpowiednią sztywność zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Istnieje wiele różnych sposobów zapewnienia przęsłom odpowiedniej sztywności; współdziałają tu ze sobą zarówno elementy pomostu jak i układ cięgien nośnych. Jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, to możliwe jest tu kilka różnych sposobów klasyfikacji.


Ilość przęseł:

 • mosty jednoprzęsłowe (często spotykane);
 • mosty dwuprzęsłowe (nieco rzadsze);
 • mosty trójprzęsłowe (często spotykane);
 • mosty wieloprzęsłowe (najrzadsze);

Materiał przęsła:

 • przęsło stalowe;
 • przęsło żelbetowe;
 • przęsło zespolone;
 • przęsło drewniane (praktycznie tylko w przypadku kładek);

Przekrój poprzeczny:

 • płyta stalowa ortotropowa (płyta stalowa, wzmocniona poprzecznymi i podłużnymi zebrami);
 • belkowy (płyta stalowa lub żelbetowa, oparta na podłużnych belkach nośnych);
 • płyta żelbetowa (w przypadku kładek możliwe jest zastosowanie samej płyty żelbetowej);
 • skrzynkowy żelbetowy;
 • skrzynkowy stalowy (w przypadku kładek redukuje się zazwyczaj do dwu pionowych blachownic i poziomego elementu łączącego - kratownicy lub płyty ortotropowej);
 • kratownicowy (kratownica przestrzenna dla mostów dużych rozpiętości, kratownice pozioma i pionowe dla kładek);
 • linowy (pomost drewniany oparty na linach nośnych, rozwiązanie jedynie dla kładek);

Jeśli, Drogi Przechodniu, nie jesteś jeszcze zmęczony, to zapraszam do PRZEWODNIKA.

*Kładka czy most?
*Omawiane kładki
*Pylony
*Cięgna
 Przęsła