RODZAJE KŁADEK


PYLONY to wysokie słupy nośne, stalowe lub żelbetowe, do których umocowane są liny nośne. Mosty wstęgowe nie posiadają pylonów, a jedynie przyczółki oraz - ewentualnie - podpory pośrednie w formie filarów. W ciągu długiego okresu budowania różnych typów mostów, wykształciły się pewne stałe, powtarzalne, najczęściej stosowane rozwiązania konstrukcyjne.


pylon I I

Pylon z dwu słupów
Przęsło podwieszone jest do górnych końców słupów. Rozwiązanie to charakteryzuje się dużą długością wyboczeniową słupów. Stosowane zarówno w przypadku mostów wiszących, jak i podwieszonych.


pylon H

Pylon H-kształtny
Mniejsza długość wyboczeniowa niż w przypadku dwu słupów. Przęsło oparte na poprzecznicy między słupami. Daje to mniejsze odkształcenia przęsła. Stosowany w przypadku mostów wiszących i podwieszonych.


pylon A

Pylon A-kształtny
Rozwiązanie podobne do Y-kształtnego. Pylony niższe niż poprzednie, z braku górnej, pionowej części. Stosowany w przypadku mostów podwieszonych.


pylon I

Pylon drążkowy
Rozwiązanie stosowane często w mostach jednopylonowych. Sztywne powiązanie pylonu i przęsła powoduje zmniejszenie odkształceń. Stosowany w przypadku mostów podwieszonych.

pylon V

Pylon V-kształtny
Rozwiązanie ciekawe architektonicznie, stosowane dla mostów wiszących.

pylon rama

Pylon - rama portalowa
Rozwiązanie niekorzystne architektonicznie, charakteryzuje się jednak dobrą pracą statyczną, zwłaszcza w przypadku obciążenia wiatrem. Bardzo częste w przypadku mostów wiszących; stosowane także w przypadku podwieszonych.


pylon Y

Pylon Y-kształtny
Pylon w kształcie odwróconej litery Y. Rozwiązanie korzystne architektonicznie, stosowane jedyne w przypadku mostów podwieszonych.


pylon delta

Niekiedy pylony A-kształtne i Y-kształtne zwane są też pylonami delta-kształtnymi. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy oba dolne ramiona osadzone są na wspólnym, zwężającym się ku dołowi cokole.


pylon >

Pylon drążkowy boczny
Rozwiązanie rzadkie, stosowane głównie w przypadku mostów podwieszonych, leżących w łuku.


pylon ?

Oczywiście, jest to tylko podział orientacyjny i umowny. Fantazja projektantów jest nieograniczona i kształty powstających pylonów trudno jest niekiedy jednoznacznie przypisać do którejś z powyższych kategorii.


*Cięgna
*Powrót na górę strony.

*Kładka czy most?
*Omawiane kładki
 Pylony
*Cięgna
*Przęsła