WRZOSOWA
Śląsk, powiat częstochowski, gmina Poczesna


Obiekt istniejący

kładka we Wrzosowej

 • Rodzaj kładki: podwieszona, dla pieszych;
 • Przeszkoda terenowa: trasa szybkiego ruchu DK-1 ("gierkówka");
 • Lokalizacja: około 1 km na południe od Częstochowy; między centrum Wrzosowej (na zachodzie) z Korwinowem i Zaniwiem (na wschodzie);
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 1 podwieszone + część podparta;
 • Rozpiętość: 25,22 m; dodatkowo po stronie wschodniej częśc podparta 6,25 m i po zachodniej 10,70 m;
 • Pylon: żelbetowy, typu Y;
 • Wysokość pylonu: 22,50 m;
 • Układ nośny: układ wantowy, jodłowy z odciągiem, zbieżny;
 • Pomost: płyta żelbetowa;
 • Szerokość pomostu: 3,60 m;
 • Sztywność pionowa: wanty i sztywność płyty żelbetowej;
 • Sztywność pozioma: sztywność płyty żelbetowej;
 • Zdjęcie: autorskie, od strony północno-zachodniej, sierpień 2007;
 • Uwagi:
  • szerokość przęsła kładki odpowiada kładkom pieszo-jezdnym, brak jednak możliwości wjechania pojazdu na kładkę;
  • po wschodniej stronie znajdują się dodatkowo załamane w planie schody oraz spiralnie zwinięta pochylnia dla rowerów, zajmują łącznie obszar 28,20 x 13,90 m;
  • pylon zakwalifikować też można jako deltowaty;
  • dane techniczne pochodzą z A. Śliwka, B. Śliwka, S. Łukasik, "Kładki nad DK-1 w Pszczynie i we Wrzosowej", w księdze konferencyjnej "Wrocławskie Dni Mostowe: Mosty podwieszone i wiszące", Politechnika Wrocławska, Wrocław 2005.

*Spis
*Statystyki