SŁONNE
Podkarpacie, powiat przemyski, gmina Dubiecko


Obiekt istniejący

kładka w Słonnem

  • Rozpiętość całkowita 157,30 m;
  • Rozpiętość przęsła głównego 127,70 m;
  • lokalizacja;
  • Zdjęcie i dane techniczne udostępnione przez nieistniejącą już stronę Kładki nad Sanem.

*Spis
*Statystyki