PCIM
Małopolska, powiat myślenicki, gmina Pcim


Obiekt istniejący

kładka w Pcimiu

 • Rodzaj kładki: podwieszona, dla pieszych;
 • Przeszkoda terenowa: rzeka Raba;
 • Lokalizacja: obok ujścia Kaczanki do Raby; centrum Pcimia na lewnym (zachodnim) berzegu, przysiółek Chałupniki na prawym;
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 3 podwieszone;
 • Rozpiętość: 25,50 m + 60,00 m + 25,50 m;
 • Pylon: stalowy, typu A;
 • Wysokość pylonu: 11,90 m;
 • Układ nośny: układ podwieszony, promienisty, zbieżny, z monokablowymi odciągami;
 • Pomost: płyta żelbetowa na kratownicy stalowej;
 • Szerokość pomostu: 3,35 ;
 • Sztywność pionowa: wanty i płyta zelbetowa;
 • Sztywność pozioma: kratwonica pozioma i płyta żelbetowa;
 • Zdjęcie: autorskie, prawy brzeg od strony dolnej wody, czerwiec, 2010;
 • Uwagi:
  • szerokość przęsła kładki odpowiada kładkom pieszo-jezdnym, brak jednak możliwości wjechania pojazdu na kładkę;
  • pylony odchylone od pionu w stronę przęseł bocznych;
  • dane techniczne pochodzą ze strony www.inzynieria.com oraz pomiarów własnych.

*Spis
*Statystyki