OSTROWIEC ŚWIĘTKORZYSKI
Świetokrzyskie, miasto Ostrowiec Świętokrzyski


Obiekt istniejący

kładka w Ostrowcu

 • Rodzaj kładki: podwieszona, dla pieszych;
 • Przeszkoda terenowa: rzeka Kamienna;
 • Lokalizacja: ulica Chmielna na prawym (zachodnim) brzegu, ulica Kubasińskiej na lewym;
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 2 podwieszone;
 • Rozpiętość: 24 m + 43 m;
 • Pylony: stalowy, A-ksztaltny;
 • Wysokość pylonów: część stalowa 18,00 m, cokół żelbetowy 3,00 m;
 • Układ nośny: układ podwieszony promienisty, zbieżny;
 • Pomost: stalowa płyta ortotropowa na belkach stalowych;
 • Szerokość pomostu: 3,30 m;
 • Sztywność pionowa: belki pomostu i wanty;
 • Sztywność pozioma: sztywność płyty;
 • Zdjęcie: autorskie, z prawego brzegu od strony dolnej wody, lipiec 2014;
 • Uwagi:
  • szerokość przęsła kładki odpowiada kładkom pieszo-jezdnym, jednak od zachodniej strony znajdują się schody;
  • dane techniczne pochodzą z pomiarów własnych.

*Spis
*Statystyki