NOWY SĄCZ
Małopolska, miasto Nowy Sącz


Obiekt istniejący

kładka w Nowym Sączu

 • Rodzaj kładki: wisząca, dla pieszych;
 • Przeszkoda terenowa: rzeka Kamienica;
 • Lokalizacja: osiedle Gołąbkowice na brzegu prawym (północnym), centrum miasta na lewym;
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 1 wiszące;
 • Rozpiętość: 56,00 m;
 • Pylony: żelbetowe, rama portalowa;
 • Wysokość pylonów: 6,00 m;
 • Układ nośny: układ wiszący, równoległy, wieszaki równoległe;
 • Pomost: drewniany, oparty na kratownicy stalowej;
 • Szerokość pomostu: 2,00 m;
 • Sztywność pionowa: liny nośne i pionowe wieszaki;
 • Sztywność pozioma: kratownica stalowa;
 • Zdjęcie: autorskie, z prawego brzegu od strony górnej wody, kwiecień 2007;
 • Uwagi:
  • dane techniczne pochodzą z pomiarów własnych.

*Spis
*Statystyki