LUBIEŃ
Małopolska, powiat myślenicki, gmina Lubień


Obiekt istniejący

kładka w Lubniu

 • Rodzaj kładki: wstęgowa, pieszo-jezdna;
 • Przeszkoda terenowa: rzeka Raba;
 • Lokalizacja: przysiółek Kalety na lewym (południowym) brzegu, przysiółek Warzechowa na prawym;
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 1 wstęgowe;
 • Rozpiętość: 71,40 m (w świetle przyczółków);
 • Pylony: brak;
 • Wysokość pylonów: - ;
 • Układ nośny: sprężona żelbetowa płyta pomostu;
 • Pomost: żelbetowy;
 • Szerokość pomostu: 5,54 m;
 • Sztywność pionowa: sztywność pomostu;
 • Sztywność pozioma: sztywność pomostu;
 • Zdjęcie: autorskie, z prawego brzegu od strony górnej wody, sierpień 2013;
 • Uwagi:
  • szerokość przęsła kładki odpowiada mostom, jednak w większości źródeł obiekt zdefiniowany jest jako kładka;
  • pierwsza w Polsce kładka wstęgowa z betonu;
  • dane techniczne pochodzą z B. Markocki, S. Makar, R. Rogowski, "Wybrane problemy w realizacji konstrukcji wstęgowej z betonu sprężonego na podstawie kładki pieszo-jezdnej w miejscowości Lubień", Przegląd Budowlany 1/2013.

*Spis
*Statystyki