KRZYŻANOWICE
Małopolska, powiat bocheński, gmina Bochnia


Obiekt istniejący

kładka w Krzyżanowicach

 • Rodzaj kładki: wisząca, dla pieszych;
 • Przeszkoda terenowa: rzeka Raba;
 • Lokalizacja: Krzyżanowice na prawym (wschodnim) brzegu, Przoszówki-Rżyska na lewym;
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 1 wiszące + częśc podparta;
 • Rozpiętość: 66,45 m + 16,95 m;
 • Pylon: żelbetowy, rama portalowa;
 • Wysokość pylonu: 2,60 m + zwieńczenia;
 • Układ nośny: układ wiszący, wieszaki równoległe w układzie równoległym;
 • Pomost: drewniany, wzmocniony na krawędziach profilami stalowymi;
 • Szerokość pomostu: 0,95 m;
 • Sztywność pionowa: liny nośne i wieszaki;
 • Sztywność pozioma: deski pomostu;
 • Zdjęcie: autorskie, lewy brzeg od strony górnej wody, lipiec 2009;
 • Uwagi:
  • kładka bardzo lekka i wiotka;
  • oba pylony zwieńczone są tablicamu, upamiętniającymi wzniesienie kładki w czynie społecznym;
  • dodatkowo pylon lewobrzeżny ozdobiony jest Orłem Legionowym, a prawobrzeżny obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem;
  • dane techniczne pochodzą z pomiarów własnych.

*Spis
*Statystyki