KIELCE
Świętokrzyskie, miasto Kielce


Kielce I
Obiekt wymarły

kładka w Kielcach

 • Rodzaj kładki: wisząca, technologiczna;
 • Przeszkoda terenowa: linia kolejowa Kraków-Warszawa;
 • Lokalizacja: teren byłych Zakładów Wyrobów Metalowych SHL, około 1 km na północ od stacji PKP Kielce;
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 1 wiszące + schody;
 • Rozpiętość: 78,00 m + schody 18,00 m (po stronie zachodniej) i 14,00 m (po stronie wschodniej);
 • Pylony: stalowe, rama portalowa;
 • Wysokości pylonów: zróżnicowane ze względu na ukształtowanie terenu, 19,46 m (zachodni), 16,78 m (wschodni);
 • Układ nośny: układ wiszący, wieszaki równoległe, układ równoległy;
 • Pomost: stalowy kratownicowy;
 • Szerokość pomostu: 3,00 m;
 • Sztywność pionowa: kratownice pionowe, liny nośne i wieszaki;
 • Sztywność pozioma: kratownica pozioma i dodatkowy poziomy układ lin nośnych i wieszaków;
 • Zdjęcie: autorskie, od strony południowo-zachodniej, sierpień 2007;
 • Uwagi:
  • kładka posiadała dwa niezależne systemy lin napinających i wieszaków: pionowy i poziomy;
  • początkowo kładka łącząca funkcję kładki dla pieszych i technologicznej;
  • postępująca korozja lin nośnych wymusiła zmianę schematu statycznego podczas remontu w połowie lat 90. i dodanie dwu dodatkowych podpór;
  • dodatkowe podpory dobrano tak, by przeniosły ciężar całej konstrukcji nawet w przypadki całkowitego demontażu układu lin i cięgien;
  • schody po stronie wschodniej przesunięte równolegle w stosunku do osi kładki, po stronie zachodniej zawrócone w planie;
  • dane techniczne pochodzą z Z. Kowal, M. Malec, "Zabezpieczenie wiszącej kładki dla pieszych przed katastrofą", Inzynieria i budownictwo 9 / 1994.


Kiekce II
Obiekt istniejący


kładka w Kielcach

 • Rodzaj kładki: podwieszona, dla pieszych;
 • Przeszkoda terenowa: ulica Źródłowa;
 • Lokalizacja: osiedle Wielkopole po stronie wschodniej, centrum miasta po zachodniej;
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 2 podwieszone + schody;
 • Rozpiętość: 12,71 m po stronie wschodniej + 29,06 m po stronie zachodniej;
 • Pylon: stalowy na żelbetowym cokole, rama portalowa;
 • Wysokość pylonu: 13,81 m część stalowa, 1,20 m cokół;
 • Układ nośny: układ podwieszony, harfowy i odciągiem gwiaździstym, cięgna równoległe;
 • Pomost: blacha stalowa na ruszcie stalowym;
 • Szerokość pomostu: 3,72 m;
 • Sztywność pionowa: wanty;
 • Sztywność pozioma: ruszt stalowy;
 • Zdjęcie: autorskie, od strony północno-zachodniej, sierpień 2007;
 • Uwagi:
  • szerokość przęsła kładki odpowiada kładkom pieszo-jezdnym, brak jednak możliwości wjechania pojazdu na kładkę;
  • na obu końcach kładki znajdują się schody o biegach prostopadłych do jej osi oraz windy dla niepełnosprawnych;
  • dane techniczne pochodzą z J. Biliszczuk, C. Machelski, J. Onysyk, K. Sadowski, J. Szczepański, "Kładka dla pieszych o stalowej konstrukcji podwieszonej w Kielcach", Inżynieria i Budwonictwo 9 / 2001.

*Powrót na górę strony.

*Spis
*Statystyki