GDÓW
Małopolska, powiat wielicki, gmina Gdów


Obiekt planowany

kładka w Gdowie

  • Projekt kładki dla pieszych przez Rabę, łączącej miasto z terenami rekreacyjnymi na Zarabiu;
  • Przewidywany termin opracowania szczegółowego projektu: rok 2010;
  • brak danych;
  • Źródło: Plan rozowju lokalnego gminy Gdów (dokument wycofany z sieci).

*Spis
*Statystyki