BOCHNIA
Małopolska, miasto Bochnia


Obiekt istniejący

kładka w Bochni

 • Rodzaj kładki: wisząca, dla pieszych;
 • Przeszkoda terenowa: rzeka Raba;
 • Lokalizacja: Bochnia na prawym (wschodnim) brzegu, Damienice na lewym brzegu; około 1,5 km na północ od mostu kolejowego na Rabie;
 • lokalizacja;
 • Ilość przęseł: 3 wiszące + 6 podpartych;
 • Rozpiętość: 50,80 m + 100,00 m + 50,80 m; dodatkowo na prawym brzegu część podparta 10,00 m i na lewym 5x6,00 m;
 • Pylony: żelbetowe, dwupoziomowa rama portalowa;
 • Wysokość pylonów: 18,20 m;
 • Układ nośny: układ wiszący, równoległy, wieszaki równoległe;
 • Pomost: drewniany, oparty na ruszcie stalowym;
 • Szerokość pomostu: 1,65;
 • Sztywność pionowa: liny nośne i pionowe wieszaki;
 • Sztywność pozioma: ruszt stalowy;
 • Zdjęcie: autorskie, z lewego brzegu od strony dolnej wody, marzec 2006;
 • Uwagi:
  • kładka bardzo lekka i wiotka, bez trudu możliwe jest jej bardzo silne rozbujanie;
  • mocno wyeksploatowana, brak kilku wieszaków, duże luzy w linach naciągowych, pomost silnie powyginany w poziomie i skręcony, kąt skręcenia dochodzi miejscami do 20 stopni, liczne rysy i pęknięcia pylonów;
  • w połowie lat 80. w trakcie remontu dodano kilka dodatkowych lin podtrzymujących przęsło i stabilizujących pylony w formie ustroju podwieszonego promienistego równoległego;
  • dane techniczne udostępnione przez archiwum Urzędu Miasta w Bochni oraz uzyskane w trakcie pomiarów dokonanych przy ekspertyzie.

*Spis
*Statystyki